Toekomstbestendig op gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging met hercertificering NEN 7510, ISO 27001 en ISO 9001

Veilige en betrouwbare oplossingen en privacy waarborging zijn voor Advitronics belangrijke randvoorwaarden. Als dienstverlener voor de zorg mag u van ons een kwalitatieve dienstverlening in de breedste zin van het woord verwachten. Daarbij mag u er vanuit gaan dat wij op de veiligst mogelijke manier met vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens omgaan.

Om de kwaliteit en informatiebeveiliging van onze organisatie te waarborgen, zijn wij de laatste week van mei 2021 geaudit voor onze ISO en NEN certificeringen. Met passende trots kunnen wij u melden dat wij de audit succesvol hebben afgerond en voor de komende drie jaar wederom NEN 7510, ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd zijn.

 ‘We zijn trots op de succesvolle afronding van de audit’, vertelt Martin Kemper, Directeur van Advitronics. ‘Onze ambitie en klanten vragen continue aandacht voor kwaliteit en informatiebeveiliging’, vervolgt Martin. ‘De ISO en NEN certificeringen zijn waardevolle instrumenten om onze organisatie, processen en dienstverlening verder te optimaliseren.’

NEN 7510
Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorg waar medische- en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. Met de NEN 7510 certificering toont Advitronics aan dat risico’s kritisch worden onderzocht, beoordeeld en beheerd en dat de benodigde processen, procedures en documentatie voor de beveiliging van persoonlijke gezondheidsinformatie adequaat zijn ingericht.

ISO 27001
Het ISO 27001 certificaat onderstreept dat gegevens bij Advitronics op een hoog niveau beveiligd zijn. De processen, procedures en maatregelen in onze organisatie zijn structureel en adequaat ingericht om informatiebeveiliging te borgen. U als relatie kunt er op vertrouwen dat uw gegevens en die van uw patiënten of cliënten veilig zijn.  

ISO 9001
Advitronics investeert in continue verbetering van kwaliteit in de volledige breedte van de organisatie. Op deze manier willen we steeds beter voldoen aan de behoeften van onze klanten en relaties. De ISO 9001 certificering draagt bij aan het waarborgen van het kwaliteitsmanagement binnen Advitronics.

Aanvullende informatie of vragen
Voor aanvullende informatie of vragen over onze certificeringen kunt u te allen tijde bij ons terecht via 0486-478888 of info@advitronics.nl.