Zorggroepen Chronos en BeRoEmD tekenen meerjarige samenwerkingsovereenkomst met Advitronics

Zorggroepen Chronos en BeRoEmD en Advitronics delen een gemeenschappelijk doel, namelijk het ontzorgen van huisartsen zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van zorg aan hun patiënten. Op 6 oktober 2022 ondertekenden beide partijen een meerjarige mantelovereenkomst zodat de aangesloten huisartsenpraktijken in regio ’s-Hertogenbosch en omstreken gebruik kunnen maken van de dienstverlening van Advitronics.

De druk op de huisartsenzorg blijft toenemen. Chronos en BeRoEmD zien een belangrijke rol voor de zorggroep om haar leden hierbij te ondersteunen en faciliteren. “Binnen de werkgroep #Slim, die zich bezig houdt met ontwikkeling en digitalisering van de huisartsenzorg binnen de regio Den Bosch, is er veel gesproken over projecten die kunnen bijdragen aan voorkeuren en behoeften van aangesloten huisartsen”, vertelt Frank van Deursen, praktijkhouder in Den Dungen “Vervolgens hebben wij het advies uitgebracht aan de zorggroep om een traject te starten voor de selectie van één voorkeursleverancier voor telefonie zodat hierover geadviseerd en ondersteund kan worden”, vervolgt Frank. “Het uitgangspunt hierbij was om de samenwerking binnen en tussen de praktijken te bevorderen”, vult Geert Elbers, CMIO zorggroepen Chronos en BeRoEmD en praktijkhouder in Liempde aan.

“Cloud-telefonie biedt de mogelijkheid om zowel de individuele bereikbaarheid als die in samenwerkingsverbanden slimmer in te regelen. Samenwerken in de regio is niet alleen samen overleggen, maar ook samen bellen. Allemaal hetzelfde systeem levert echt samenwerking op.” - Geert Elbers, CMIO zorggroepen Chronos en BeRoEmD en praktijkhouder in Liempde

De belangrijkste criteria voor Chronos en BeRoEmD in de selectieprocedure van de juiste telefonie-leverancier waren het maken van regionale afspraken die bijdragen aan optimale veiligheid en bereikbaarheid, efficiëntere samenwerking binnen en tussen praktijken, integratie met het HIS-systeem, inzicht in piekmomenten, een gedegen thuiswerkoplossing en de overstap van de zorggroep naar één telefonie-leverancier moet natuurlijk een inkoopvoordeel opleveren. Het werken met één leverancier brengt daarnaast als ander belangrijk voordeel met zich mee dat er vanuit de zorggroep maar met één partij geschakeld hoeft te worden en er op deze manier betere, gerichtere ondersteuning kan worden geboden. 

Na een brede inventarisatie van de aanbieders van telefonie-oplossingen ging de selectieprocedure in december 2021 van start en is de zorggroep in gesprek gegaan met twee telefoniepartijen die de mogelijkheid kregen om een passend aanbod uit te brengen. “Gebaseerd op het pakket van eisen is uit de analyse gebleken dat er tussen de functionele proposities van beide leveranciers slechts kleine verschillen vast te stellen waren”, vertelt René van Riel, Algemeen Directeur zorggroep BeRoEmD. Op basis van de onderhandelingen en het presenteren van een aantrekkelijk aanbod hebben zorggroepen Chronos en BeRoEmD gekozen voor Advitronics. “Tijdens de selectieprocedure heeft Advitronics ons overtuigd met hun product, kennis, proactieve houding en de wens om in de regio echt samen te werken”, aldus Frank van Deursen.

“Met de mantelovereenkomst van Advitronics bieden we als regio een werkende, kosteneffectieve en geïntegreerde communicatieoplossing binnen de huisartsenzorg, met ruimte voor passende configuratie per praktijk maar ook mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen praktijken.” - René van Riel, Algemeen Directeur zorggroep Chronos

“Wij zijn dankbaar voor rol die wij mochten vervullen in de selectieprocedure voor de nieuwe telefoniepartner van zorggroepen Chronos en BeRoEmD”, benoemt Mark Pijnenburg, Sales Manager bij Advitronics. “Via deze meerjarige samenwerking zijn we een duurzaam partnerschap aangegaan met Chronos en BeRoEmD en willen wij de zorggroepen en haar leden faciliteren met inzet van slimme technologie die bijdraagt aan de steeds verder gaande samenwerking en digitalisering binnen de huisartsenzorg.”